GitLab Solutions  { en , cs , sk , hr , sr }

GitLab logo

Vše kolem GitLabu vyřešíte s námi!

  • Potřebujete licence?
  • ...provozovat vlastní GitLab server?
  • ...nebo pomoc se správou CI runnerů?
  • ...či s implementací a školením?

Provoz GitLab Serveru

Nabízíme hostování a kompletní správu GitLab Serveru přímo v našem datacentru, vašem soukromém cloudovém účtu, popř. i on‑prem.

Získejte nezávislost na veřejném SaaS produktu, vyšší úroveň zabezpečení a lepší kontrolu nad vašimi daty!

Provoz CI runnerů

Konfigurace a správa standardních GitLab Runnerů v našem datacentru, popř. kdekoliv jinde, dle vašeho přání.

Zlepšete bezpečnost, stabilitu a rychlost vašich CI/CD procesů využitím dedikovaných, soukromých a optimalizovaných Runnerů!

CI pro speciální platformy

Konfigurace a správa specializovaných GitLab Runnerů pro nestandardní a méně obvyklé platformy.

Podporovaná funkcionalita a verze OS mohou být v některých případech omezené licenční politikou výrobce dané platformy.*

Podporované speciální CI platformy
  x86_64 ARM64 RISC‑V Alpha SPARC 4m/4u/4v PowerPC POWER8 zSeries S/390
Linux    
FreeBSD          
OpenBSD          
Solaris          
OpenVMS*          
Tru64*            
AIX*            
Windows*            
MacOS*          

Migrace, implementace a školení

Potřebujete přenést svůj projekt do GitLabu? Můžeme vám pomoci! V minulosti jsme úspěšně zmigrovali mnoho projektů z různých zdrojových VCS systémů. Krom přesunu kódu zajistíme i adopci potřebných postupů a praktik, které vám pomohou zefektivnit vaše procesy a životní cyklus vývoje vašeho software.

Pro zpětnou kompatibilitu, bezpečnost, zálohování, vám umíme poradit a pomoci se synchronizací mezi starými a novými procesy tak, aby taková migrace nijak neomezila chod projektu či celého podniku a vše proběhlo hladce.

Licencování

Potřebujete objednat licenci pro GitLab SaaS či self-hosted? Jsme oficiálním partnerem GitLabu a rádi vám s tím pomůžeme!

Máte-li ve firmě několik různých instancí, pomůžeme vám s konsolidací licencí tak, abyste měli co nejvíce výhod, ale zbytečně za licence neutráceli víc, než by bylo nutné.

GitLab Partner logo

Integrační služby

Potřebujete-li integrovat GitLab se svým centrálním SSO/IdP, popř. s jakýmkoliv jiným externím, a pro váš podnik důležitým, systémem, i v takovém případě se na nás můžete obrátit. Máme řadu velikých klientů, kteří tyto služby ke své spokojenosti využili.

Podpora specializovaných technologií

Máme přes 30 let zkušeností s technologiemi MUMPS, především InterSystems ISM/OpenM/Caché/IRIS a GT.M/YottaDB, stejnětak jako s technologiemi BEAM VM a Erlang/OTP, a za tuto dobu jsme vyvinuli řadu integrací pro CI/CD

Náše vlastní softwarové produkty vytváříme pomocí GitLab CI a rádi budeme sdílet nástroje a zkušenosti s výše uvedenými